onze sponsors

 


In den beginne …

Op een bepaald moment sta je op een kruispunt, waar je de keuze hebt om diverse richtingen uit te gaan. Op zo'n kruispunt stonden wij ook aanvang 2011. Aansluiten bij één van de wielergroepen in de regio of zelf met een groepje beginnen?
Daarom werden alle pro's en contra's naast elkaar gelegd en al snel kwamen we tot het besluit dat we het eerst zelf eens moesten proberen. De belangrijkste vereiste die we onszelf hadden opgelegd is dat we tijdens de wekelijkse zondagsrit met minstens 10 personen "uit" konden rijden.
Buren, vrienden en kennissen werden aangesproken, affiches werden verspreid en reclame werd gevoerd in diverse buurtpublicaties. Op enkele weken waren er al zo'n 20 enthousiastelingen die op regelmatige basis mee kwamen rijden. Ons succes ligt vooral in het feit dat er geen verplichtingen zijn, enkel het motto "samen uit … samen thuis" is en blijft van kracht.
Tijdens dit eerste fietsjaar ging al snel stemmen op om dit groepje een naam te geven. Een groepsnaam werd gezocht … en gevonden : JB BIKERS, een verwijzing naar de wijk waar de meeste fietsers van het eerste uur vandaag komen, de Jef Buyckxstraat. Bikers klinkt lekker en stoer, maar dat wil niet zeggen dat we met lederen jekkers rondrijden.

In dezelfde najaar hebben we dan ons initiatief "officieel" gemaakt. In samenspraak met de ganse groep hebben we enkele afspraken op papier gezet, hebben we ons aangesloten bij de VWB en hebben we sponsors gevonden voor een groepsuitrusting. Vanaf 2012 bent u onze groep zeker (en hopelijk veel) tegengekomen op woensdag- zaterdag en/of zondagen.

Daar het wielertoerisme ook populair is bij dames, werd er in 2014 ook met een apart damesteam gestart ... en hun ledenaantal groeit ook gestaag.

Vanaf het prille begin hebben we een thuisbasis gevonden bij Chris en Ilse van Café Parkwijk, waar we ook telkens vertrekken en aankomen maar vooral … uitbollen.

Grootse plannen en ambities hebben we niet: gewoon is al gek genoeg. Gezonde sportiviteit combineren in leuk gezelschap is ons doel.
Iedereen is van harte welkom en er kunnen er nog steeds bij …